តើអ្នកអាចប្រាប់ពីវិធីព្យាបាលតាមផ្ទះចំពោះកើតស្រែងរមាស់រមាស់បានទេ?

វិធីព្យាបាលតាមផ្ទះខ្លះសម្រាប់កើតស្រែងដំបៅរមាស់៖


វិធីនិងវិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាដូចជាកើតស្រែងរមាស់រមាស់គឺការសម្អាតតំបន់ដែលមានជំងឺអ៊ប៉ស។ ប្រសិនបើយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការការពារការរីករាលដាលនៃបញ្ហានេះបន្ទាប់មកជំងឺនេះនឹងជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


លាងសម្អាតតំបន់ដែលមានជំងឺរើម 2-3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយទឹកក្តៅឧណ្ហ ៗ ដើម្បីឱ្យកន្លែងនោះស្អាតហើយមេរោគក៏ងាប់ដែរ។


ក្រូចឆ្មាគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយច្របាច់ទឹកក្រូចឆ្មារចូលក្នុងទឹកហើយលាងសំអាតកើតស្រែងជាមួយទឹកនេះវានឹងមានអាការៈរលាកស្រាល។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងតិចអ្នកអាចលាបក្រូចឆ្មាដោយផ្ទាល់លើជំងឺរើម។

លាបខ្ទឹមសហើយបំបែកវាចេញពីកណ្តាលហើយទាញយកទឹកហើយលាបទឹកនេះលើតំបន់កើតស្រែងយ៉ាងហោចណាស់ ៣-៤ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
នៅកន្លែងដែលមានជំងឺរើមអ្នកត្រូវកំដៅវាជាមុនជាមួយទឹកត្រជាក់ឬបំពេញវាដោយទឹកក្តៅក្នុងដប។

ធ្វើការបិទភ្ជាប់ដោយលាយរមៀតស្រាលក្នុងទឹកប៉េងប៉ោះហើយយកវាមកលាបលើតំបន់កើតស្រែងដែលមានគុណប្រយោជន៍។


ការប្រើទឹកផ្លែឈើអាឡូរ៉ាដែលបង្កើតឡើងដោយការកាត់រុក្ខជាតិនៅលើផ្ទៃដីមានអត្ថប្រយោជន៍។

គ្រូពេទ្យវះកាត់ប្តូរក្រលៀននៅប្រទេសឥណ្ឌា

Views: 2

Reply to This

Events

Blog Posts

Home exercises to burn, reduce and lose fat and get slim and fit - Health Fitness India

Posted by Shakti Saran on September 1, 2015 at 6:12pm 0 Comments

Hi Everyone, I keep hearing from people on how to burn, reduce and lost fat and get slim and fit. People say they don't have time or money or both for going to gym. 

If you're struggling with fat and want a slim and fit body then I'm starting this post to share valuable videos that you can do at home.

At first before you start doing any exercises, make sure that you've no health issues or get a doctor…

Continue

How to lift weights, lose fat, tone, sculpt and build body at gym - Health Fitness India

Posted by Shakti Saran on April 2, 2016 at 5:55pm 0 Comments

How to lift weights, lose fat, tone, sculpt and build body at gym

Click each image below to see several videos on Health and Fitness India

Ladies, don't be turned off by lifting weights because you see a girl with lots of big muscles. It's very difficult to get lots of big…

Continue

Krav Maga India - Martial Art Self Defense - Schools, Trainers, Courses

Posted by Shakti Saran on September 20, 2015 at 6:07pm 0 Comments

Krav Maga ("contact combat") is a self-defense system that consists of a wide combination of techniques sourced from Aikido boxing, judo and wrestling along with realistic fight training.

You can read more about Krav Maga in https://en.wikipedia.org/wiki/Krav_Maga

Health Fitness India site suggests to learn from well-qualified Krav Maga instructors and to use the…

Continue

Very fat to Very fit - Fitness Trainer and Model Manisha Ramdhin - Health Fitness India

Posted by Shakti Saran on June 26, 2015 at 5:30pm 0 Comments

See how Manisha Ramdhin who had a very poor physical fitness and a very fat body has transformed herself into a slim, toned and muscular body that looks very fit.

Her Facebook link. This article will be soon updated with more details about her.

Manisha's photos are also…

Continue

Food Adulteration in India - Issues and Basic to Advanced Solutions for Reducing and Stopping it

Posted by Shakti Saran on March 18, 2016 at 5:30pm 54 Comments

FOOD ADULTERATION IN INDIA

Hi All, Please share about food adulteration with your family and friends which should also help to make things better or else your conditions might also keep worsening. I share details below from different sources but can't say for…

Continue

Anti-Pollution Mask, Delhi Metro Police, India

Posted by Shakti Saran on February 21, 2016 at 2:26pm 86 Comments

AIR POLLUTION IN INDIA

Lung Screening for Children and Everyone in India on IndiaShakti.org

Hi All, Please share about air pollution with your family and friends which…

Continue

Forum

How much physical activity do adults need?

Started by Shakti Saran in Uncategorized. Last reply by raj malhotra Apr 9. 28 Replies

From http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/adults.html-For Important Health BenefitsAdults need at least:2 hours and 30 minutes (150 minutes) of…Continue

Tags: adults, need, activity, physical, much

Starting an Exercise Program

Started by Shakti Saran in Uncategorized. Last reply by Dr. Suruchi Puri Jul 21, 2018. 14 Replies

From http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00416The toughest and most important step in an exercise program is getting started. People often think they need to…Continue

Tags: exercises, strength, training, flexibilty, conditioning

You MUST Research health and fitness inputs given by family, friends and others

Started by Shakti Saran in Uncategorized. Last reply by Shravan Joshi May 31, 2017. 12 Replies

Today after an awesome LESMILLS RPM class, I asked the instructor on whether there's a recommended way to breathe during the class. Another person there said that thinking logically, it would be breathing quickly at short intervals. He also said…Continue

Tags: long, instructor, intervals, short, deep

© 2020   Created by Shakti Saran.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service